1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, išskyrus tas prekes, kurios patenka į negrąžintinų prekių sąrašą. 

2. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

 Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

4.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

4.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

4.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

4.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

4.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

 Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5..1. pranešti apie tai Pardavėjui pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

5.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą. 

6. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.

7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

9. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11. Kokybiška prekė(ės), grąžinamos Pirkėjo sąskaita.

Norint grąžinti mums nekokybišką prekę atgal, reikia informuoti mus skyriuje „Kontaktai” nurodytais susisiekimo būdais. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 

 Prekės grąžinamos pardavėjo nurodytu adresu.

Prekių grąžinimo tvarka:

1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2. Prekė turi būti Pirkėjo nenaudota ir nesugadinta;
3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5. Kokybiškos kosmetikos, higienos, maisto prekės bei apatinis trikotažas negali būti grąžinamos dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

SVARBI INFORMACIJA

Deja, tuo atveju, jei prekė, kurią grąžinate, bus atidaryta, naudota ir bus pažeista gamintojo pakuotė, grąžinti Jums pinigų ar pakeisti prekės kita negalėsime. Akcijinės bei išparduodamos prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas, yra negrąžintinos.

DĖL APGADINTŲ SIUNTŲ, NE DĖL MŪSŲ KALTĖS, O KURJERIŲ AR PAŠTO TARNYBOS:

gavėjas privalo siuntą atidaryti pašte ar prie kurjerių ir ją apžiūrėti, o jeigu jis siuntą priėmė ir pasirašė, pašto tarnybos žalos neatlygina.

Pašto paslaugos teikėjas neatsako ir žalos neatlygina, jeigu:

gavėjas priėmė pašto siuntą ir pasirašė, kad ją gavo;

pašto siunta negauta dėl asmens, kurį gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės;

pašto siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos atlyginimas.

Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje ar siuntos įteikimo lapelyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį (siuntos įteikimo lapelyje) be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.