Knygos

Filtrai:
 • CD “ Above and Beyond“ albumas !

  CD " Above and Beyond" albumas ! Turėjome nuostabią knygą📗 Dirašanta Dasa Gosvamio "Įkvepiančias istorijas" , o dabar turėsime ir įkvepiančią muziką !💿🙂✨ ✨Šventi, transendentiniai mantrų ir badžanų garsai ✨ Rinkinyje 8 kūriniai. Nepamirškime, kaip gera dovanoti dovanas 🤗✨
  10,00 Add to cart
 • Afirmacijų kortelės

  Šioje dėžutėje rasite knygelę ir 44 korteles su autoriniais piešiniais ir afirmacijomis. Afirmacija - tai pozityvus teiginys, kartojamas norint įtakoti pasąmonę. Juk sakoma: mintis kuria žodį, žodis - veiksmą, veiksmas - charakterį, o charakteris - likimą. Mūsų kūnas kiekvieną mūsų mintį išgyvena čia ir dabar, išskiria atitinkamus hormonus, tad galvodami apie praeities negandas arba besibaimindami dėl ateities, priverčiame savo kūną išgyventi stresą šiuo metu. Jeigu tai taip stipriai mus veikia fiziškai, galime sąmoningai išgyventi meilę, gausą, laimę, ramybę jau dabar. Kai mintis virsta emocija, pajaučiame tai savo kūne. Leiskime savo kūnui tai patirti. Rekomendacija: dienos pradžioje intuityviai išsitraukite vieną kortelę. Perskaitykite, įsižiūrėkite į paveikslėlį, pajauskite, kokią emociją jums tai kelia, išgyvenkite šį teiginį sakant jį garsiai, taip, lyg tai jau yra jūsų gyvenime. Pasidėkite kortelę jums dažnai matomoje vietoje ir kartokite sau šį teiginį tiek kartų, kiek tai yra malonu. Šios kortelės yra skirtos moterims ieškančioms savęs ir ieškančioms šviesos savyje.
  17,00 Add to cart
 • LILA – GYVENIMO ŽAIDIMAS

  LILOS ŽAIDIMAS, SU PAAIŠKINIMŲ KNYGA IR ŽAIDIMO KAULIUKU
  Lila- tai gyvenimą keičiantis žaidimas, tai energetinis ir dvasinis procesas, skirtas savęs pažįnimui ir ugdymui.
  Lilos tikslas yra padėti žaidėjui išmokti atsitraukti nuo savo susitapatinimų ir pamatyti, kaip jis galėtų tapti geresniu žaidėju. Nes Lilos žaidimas yra didesnio savęs pažinimo žaidimo mikrokosmosas. Septyniasdešimt dviejuose žaidimo lentos langeliuose sutalpinta tūkstantmečius trukusio savęs tyrinėjimo esmė, indiškos tradicijos širdis.
  Ši LILA - žaidimas, daugiau nei galite įsivaizduoti. Lila gali atskleisti sakralias jūsų sielos paslaptis ir padėti suvokti šio dieviško žaidimo esmę.
  Žaidimas padeda realizuoti siekius, sugriauti nusistovėjusius, jums primestus stereotipus, nušviesti protą, praplėsti sąmonę.
  Lila parodo kliūtis ir padeda jas įveikti jūsų realizacijų kelyje.
  Žaisti Lilą - susiliesti su dieviškąja išmintimi ir mistinėmis savo sielos erdvėmis...
  83,00 Add to cart
 • Knyga „ОШО ДЗЕН ТАРО“ + КАРТЫ

  Knyga + Kortos Ši gausiai iliustruota taro kaladė padeda pasiekti nušvitimą per meditaciją. Osho Zen Tarot nukrypsta nuo tradicinių taro kaladžių, nes ji nėra skirta daryti ateities prognozėms. Vietoj to, ši kaladė nukreipia dėmesį į dabarties suvokimą. Tai Zen išmintimi paremta sistema, kuri padeda išanalizuoti išorinius įvykius tam, kad geriau suvoktume, kas dedasi mūsų viduje. Ryškūs kortų vaizdai padeda priartėti prie savo jautrumo, intuicijos, užuojautos, kūrybingumo, imlumo ir individualumo. Часть философского наследия знаменитого Ошо (Бхагван Шри Раджниша) - "последнего индуистского мистика", мага, идеологического бунтаря - колода Таро, задуманная им при жизни и позже воссозданная его учениками. Знакомство с Ошо Дзен Таро стало для российский таролога и энерготерапевта Светланы Таурте судьбоносным. Опытному оккультисту, ей удалось расшифровать глубинные образные ключи колоды, смысл и мистерию каждого Аркана. Выработать собственные приемы не только предсказательной, но и медитативной, и магической, в том числе целительской, работы с колодой. Все это, включая авторские алгоритмы коррекции раскладов на Таро Ошо Дзен, вы найдете в данном пособии, адресованном как тарологам­практикам, так и тем, кого интересует современная восточная философия и наследие Ошо. Страниц: 288
  35,00 Add to cart
 • Knyga „Таро 78 дверей“

  В небольшой книге крайне сложно описать все возможности колоды Таро "78 Дверей". Эти карты, несмотря на свою относительную молодость, стали весьма популярными, любимыми и часто используемыми в повседневной предсказательной практике. Каждый из тарологов восторженно отмечал, как легко читать расклады на этой колоде. Это издание нельзя в полной мере назвать учебником. Но, и колода, и книга о ней, лучше всего понимаются, когда есть какая-то схема, отражающая взаимосвязи карт друг с другом. Поэтому авторы за основу структуры колоды взяли структуру, описанную Освальдом Виртом в его книге "Таро Магов", и назначили тем путеводным маршрутизатором, согласно которому Арканы открывают двери. Возможно, что-то из открытий авторов станет открытием и для вас. Страниц: 320
  15,00 Select options
 • Knyga „Биолокация для всех“

  В книге излагается разработанная автором и не имеющая аналогов в мире система (само) диагностики и (само) исцеления человека, базирующаяся на радиэстезическом методе (биолокации) и использующая все самое ценное из древней восточной медицины, достижения современной медицины и фундаментальной науки в целом, результаты исследований и практический опыт автора и ее учеников. Эта система позволяет, прежде всего, выявлять невидимые и пока нерегистрируемые никакими другими средствами патологические отклонения организма, то есть проводить раннюю диагностику онкологических, инфекционных, психических, психосоматических и других заболеваний, определять глубинные причины этих заболеваний и находить наиболее эффективные пути исцеления для конкретного человека. Используя данную систему, можно легко решить множество практических задач, таких как: можно ли употреблять в пищу тот или иной продукт, носить ту или иную одежду, украшения, пользоваться той или иной косметикой, строить дом на выбранном месте, как безопасно для здоровья расставить мебель в доме и офисе и др. Предлагаемая методология абсолютно безопасна, эффективна, не требует больших затрат времени и средств, обладает большой степенью надежности. Ее может освоить и эффективно использовать, практически, каждый человек. Книга предназначена для медиков, биологов, научных работников, а также для всех, кто желает быть здоровым и счастливым. Данная книга является учебным и научным пособием для врачей всех специальностей, интересующихся нетрадиционными способами диагностики и лечения
  14,99 Add to cart
 • Dharmos knyga. Išmintingų sprendimų menas

  Gilėje slypi plika akimi nematomas stiprus trišimtmetis ąžuolas. Tas medis egzistuoja suspausto potencialo forma. Kol gilė neišauga į galingą, garbų ąžuolą, tol jos dharma glūdi kaip neišreikštas potencialas. Mes irgi savyje nešiojamės nematomą potencialą. Kiekvienas turime unikalių talentų, paslėptų turtų. Tą potencialą pažadiname, kai kasdieniame gyvenime pradedame taikyti Dharmos kodeksą. Puslapiai: 200
  8,99 Add to cart
 • Knyga „Įkvepiančios istorijos“ (Liet -Angl)

  Knygoje "Įkvepiančios istorijos" sudėtos 65 istorijos ir 24 dailininko iliustracijos, kurtos specialiai šiai knygai. "Įkvepiančios istorijos" - tai knyga šeimai, skatinanti sąmoningumą, per šiltas, šmaikščias istorijas atskleidžianti gyvenimo vertybes. Šias istorijas surinko ir perpasakojo keliaujantis vienuolis Dhirašanta das Goswamis. Šiuo metu jis gyvena Lietuvoje, ir šią knygelė pasirodė lietuvių kalba praeitą rugsėjį. Keliaudamas po įvairias šalis, kultūras, tradicijas jis rinko iš lūpų į lūpas perduodamas istorijas apie 47 metus, ir dalis pačių pačiausių buvo atrinktos ir išverstos į lietuvių kalbą. Dar apie 8 tūkst. žmonių visame pasaulyje gauna šias istorijas - savaitinę išmintį elektroniniu paštu. Knyga ""Įkvepiančios istorijos" tikrai paliečia kiekvieno širdį, nes kiekvienoje istorijoje mes atpažįstame save, atrandame savo vidinį vaiką. Per šias istorijas užsimezga gražus santykis su pasauliu, Dievu, gamta... Tai ne paprastos istorijos, nors jos parašytos paprasta kalba, tinkančia tiek vaikams tiek suaugusiems. Jose yra kai kas daugiau. Jos gyvos. Knyga kalba universalia išminties kalba apie tai kas mus jungia, o ne skiria. Kartais akis užmerkę neįžiūrime, koks iš tikro spalvotas gyvenimas. Išsirenkame pilką ir nepastebime žalių medžių lapų ar geltono gėlės žiedo. "Įkvepiančios istorijos" - tai knyga, kurioje Dhirašanta dasa Gosvamis parodo, kad amžinoji išmintis tai visos gyvenimo spalvos, kuriomis, teisingai priėmę viską, kas vyksta, galime puošti savo dienas. Tai širdies kalba išsakyta paprastais žodžiais, kurią įkūnija žmogiškosios kasdienybės pavyzdžiai, todėl taip lengvai suprantama kiekvienam skaitančiam. Knyga kupina atsakymų į, galbūt, dar garsiai neužduotus klausimus, tačiau nuolat mus lydinčius. Visai šeimai skirta knyga tampa vartais į platesnį matymą, tikrųjų vertybių prisiminimą, o mažiesiems - jų ugdymą. "Įkvepiančios istorijos" - nuostabi, išmintinga kelionė į mūsų pačių širdies gelmes, kuriose slepiasi tai apie ką ir pasakoja Dhirašanta dasa Gosvamis. Prisiminkime.
  12,99
  Išvalyti
  Select options
 • Knyga „Величие Прабхупады“

  Данная книга оценивает роль Шрилы Прабхупады в парампаре, описывает отличительные особенности наставлений, ценность комментариев и кратких изложений Бхактиведанты, ценность писем Шрилы Прабхупады и многое другое. Уникальная по полиграфии книга. Напечатана на мелованной бумаге, тиснение, конгрев золотом, лакировка, ляссе. Множество фотографий Шрилы Прабхупады. Полная хронология деятельности Шрилы Прабхупады начиная с его отъезда на Запад в 1965 году. Книга рекомендуется к изучению Вайшнавским институтом высшего образования во Вриндаване. Всесторонний анализ и оценка личности Шрилы Прабхупады, сделанные на основе обьективных данных и личной привязанности автора к своему духовному учителю. Содержание: Оценка роли Шрилы Прабхупады в парампаре Как мы можем удовлетворить Шрилу Прабхупаду Отличительные особенности наставлений Шрилы Прабхупады Часть 1: Как относиться к противоречивым высказываниям Часть 2: Как относиться к противоречивым высказываниям В чем ценность комментариев и кратких изложений Бхактиведанты В чем ценность писем Шрилы Прабхупады В чем ценность записей лекций Шрилы Прабхупады Шрила Прабхупада как тот, кто дорог Кришне Как избегать оскорблений в отношении к Шриле Прабхупаде Шрила Прабхупада и ИСККОН Служение в разлуке Шрила Прабхупада как теолог Последние уроки Шрилы Прабхупады: как любить и как умирать Увековечивая память о нем Оценка личности Шрилы Прабхупады, сделанная на основе объективных данных и личной привязанности Злоупотребление авторитом Прабхупады Приложение. Шрила Прабхупада-лиламрита Словарь имен и терминов
  9,50 Add to cart